Chánh án Nguyễn Hòa Bình: Dựng tượng vua bằng đóng góp của cán bộ ngành

Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình tại phiên họp chiều 28.4. Ảnh: Việt Dũng.
Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình tại phiên họp chiều 28.4. Ảnh: Việt Dũng.
Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình tại phiên họp chiều 28.4. Ảnh: Việt Dũng.
Lên top