Chánh án các nước ASEAN chia sẻ kinh nghiệm trong hệ thống tư pháp

Hội nghị Hội đồng Chánh án ASEAN lần thứ 8 tổ chức tại Hà Nội. Ảnh: V.Dũng.
Hội nghị Hội đồng Chánh án ASEAN lần thứ 8 tổ chức tại Hà Nội. Ảnh: V.Dũng.
Hội nghị Hội đồng Chánh án ASEAN lần thứ 8 tổ chức tại Hà Nội. Ảnh: V.Dũng.
Lên top