Chặng đường 90 năm công tác Dân vận của Đảng

Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang đóng quân trên địa bàn chủ động phối hợp chặt chẽ với địa phương làm tốt công tác 
dân vận. Ảnh: BQP
Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang đóng quân trên địa bàn chủ động phối hợp chặt chẽ với địa phương làm tốt công tác dân vận. Ảnh: BQP
Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang đóng quân trên địa bàn chủ động phối hợp chặt chẽ với địa phương làm tốt công tác dân vận. Ảnh: BQP
Lên top