Chặn nhũng nhiễu doanh nghiệp, tạo môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch

Trụ sở Công ty TNHH Tenma Việt Nam tại Quế Võ, Bắc Ninh. Ảnh: Hải NGuyễn
Trụ sở Công ty TNHH Tenma Việt Nam tại Quế Võ, Bắc Ninh. Ảnh: Hải NGuyễn
Trụ sở Công ty TNHH Tenma Việt Nam tại Quế Võ, Bắc Ninh. Ảnh: Hải NGuyễn
Lên top