Chặn nguồn tham nhũng mới chống được tham nhũng

Ông Vũ Phạm Quyết Thắng – nguyên Phó Tổng Thanh tra Chính phủ.
Ông Vũ Phạm Quyết Thắng – nguyên Phó Tổng Thanh tra Chính phủ.
Ông Vũ Phạm Quyết Thắng – nguyên Phó Tổng Thanh tra Chính phủ.
Lên top