Chân dung tân Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng

Ông Lê Minh Hưng được điều động giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Ảnh SBV
Ông Lê Minh Hưng được điều động giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Ảnh SBV
Ông Lê Minh Hưng được điều động giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Ảnh SBV
Lên top