Chân dung tân Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Tân Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long. Ảnh: BYT
Tân Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long. Ảnh: BYT
Tân Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long. Ảnh: BYT
Lên top