Chân dung tân Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái Đỗ Đức Duy

Ông Đỗ Đức Duy được bầu làm Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh Như Ý
Ông Đỗ Đức Duy được bầu làm Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh Như Ý
Ông Đỗ Đức Duy được bầu làm Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh Như Ý
Lên top