Chân dung tân Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng

Ông Phạm Xuân Thăng được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh TTBC
Ông Phạm Xuân Thăng được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh TTBC
Ông Phạm Xuân Thăng được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh TTBC
Lên top