Chân dung hai tân Giám đốc Công an mới được bổ nhiệm

Thượng tướng Lê Quý Vương trao quyết định cho Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung. Ảnh: Y.Hưng.
Thượng tướng Lê Quý Vương trao quyết định cho Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung. Ảnh: Y.Hưng.
Thượng tướng Lê Quý Vương trao quyết định cho Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung. Ảnh: Y.Hưng.
Lên top