Chân dung các lãnh đạo Hội đồng nhân dân TP.Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026

Lãnh đạo Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh PV
Lãnh đạo Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh PV
Lãnh đạo Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh PV
Lên top