Chân dung Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải

Ông Ngô Đông Hải - Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình khóa XX. Ảnh TTBC
Ông Ngô Đông Hải - Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình khóa XX. Ảnh TTBC
Ông Ngô Đông Hải - Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình khóa XX. Ảnh TTBC
Lên top