Chân dung 6 Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố được bầu trong tuần qua

Chân dung các Chủ tịch UBND vừa được bầu trong tuần qua. Ảnh PV
Chân dung các Chủ tịch UBND vừa được bầu trong tuần qua. Ảnh PV
Chân dung các Chủ tịch UBND vừa được bầu trong tuần qua. Ảnh PV
Lên top