Chân dung 4 Phó Chủ tịch Quốc hội khoá XV vừa được bầu tại Kỳ họp thứ nhất

VƯƠNG TRẦN |

Chiều 20.7, tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XV đã bầu 4 Phó Chủ tịch Quốc hội.

Sau khi bầu ông Vương Đình Huệ giữ chức Chủ tịch Quốc hội khoá XV, các đại biểu tiến hành bầu Phó Chủ tịch Quốc hội và Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá XV bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch Quốc hội.

4 nhân sự giữ chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội khoá XV đó là: Ông Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khoá XIV; Ông Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội khoá XIV; Ông Nguyễn Đức Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội khoá XIV; Thượng tướng Trần Quang Phương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sinh ngày 12.8.1962, Quê quán: Hậu Giang. Ông là Uỷ viên Bộ Chính trị khoá XIII, Đại biểu Quốc hội khoá XV. Ông là Tiến sĩ kinh tế, cử nhân lý luận chính trị.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh QH
Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh QH

Trưởng thành từ cán bộ Đoàn, quá trình công tác của ông Trần Thanh Mẫn từng kinh qua nhiều vị trí, chức vụ khác nhau. Cụ thể:

Từ 1.2011 - 9.2015: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Bí thư Thành ủy Cần Thơ.

Từ 10.2015 - 3.2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (1.2011 - 2016), Uỷ viên Trung ương Đảng khoá XII (từ 1.2016); Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Từ 4.2016 - 6.2017: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII; Phó Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Từ 7.2017 - 1.2021: Bí thư Trung ương Đảng khóa XII; Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Từ 2.2021 - 3.2021: Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII; Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Từ 4.2021: Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khóa XIV.

Tháng 6.2021: Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Tháng 7.2021: Ông Trần Thanh Mẫn được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội khoá XV.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải sinh ngày 29.7.1961, quê quán Quảng Nam. Ông là Uỷ viên Trung ương Đảng khoá XIII, Đại biểu Quốc hội khoá XV. Ông có cao cấp lý luận chính trị, là Thạc sĩ Kinh tế chuyên ngành Tài chính - Tín dụng.

Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải. Ảnh QH
Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải. Ảnh QH

Trưởng thành từ Cán bộ Phòng Tài chính giá cả thị xã Tam Kỳ (Quảng Nam); Kế toán trưởng, Phó Trưởng Phòng, Trưởng Phòng Tài chính huyện Núi Thành (Quảng Nam), ông Nguyễn Đức Hải đã kinh qua nhiều vị trí khác nhau.

Từ tháng 9.2008 - 2.2015: Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam kiêm Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh; Đảng ủy viên Đảng ủy Quân khu V; Đại biểu Quốc hội khóa XIII; Ủy viên Ủy ban Đối Ngoại Quốc hội.

Từ tháng 3.2015 - 4.2016: Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính và Ngân sách Quốc hội.

Từ 4.2016 - 1.2021: Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính và Ngân sách Quốc hội; Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt-Anh.

Từ 1.2021 - nay: Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Chủ tịch Quốc hội (4.2021), Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính và Ngân sách Quốc hội; Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt-Anh.

Tháng 6.2021: Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Tháng 7.2021: Ông Nguyễn Đức Hải được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội khoá XV.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, sinh ngày: 3.1.1964, quê quán Thái Bình. Ông là Uỷ viên Trung ương Đảng khoá XIII, Đại biểu Quốc hội khoá XV. Ông có cao cấp lý luận chính trị, là Tiến sĩ luật học.

Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định. Ảnh QH
Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định. Ảnh QH

Quá trình công tác, ông Nguyễn Khắc Định từng kinh qua nhiều vị trí công tác khác nhau. Cụ thể:

Từ 7.2009 - 9.2011: Trợ lý của Thủ tướng Chính phủ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Chính phủ (đến 7.2010);

Từ 9.2011 - 1.2016: Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ;

Từ 1.2016 - 7.2016: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, được giao điều hành Văn phòng Chính phủ (2.2016 - 3.2016); Đại biểu Quốc hội khóa XIV (7.2016);

Từ 7.2016 - 10.2019: Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;

Từ 10.2019 - 10.2020: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa;

Từ 10.2020 - 23.4.2021: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Khánh Hòa;

Từ 1.4.2021: Tại kỳ họp 11, Quốc hội khoá XIV - nay: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội;

Tháng 6.2021: Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV;

Tháng 7.2021: Ông Nguyễn Khắc Định được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội khoá XV;

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương sinh ngày 6.5.1961, quê quán Quảng Ngãi. Ông là Uỷ viên Trung ương Đảng khoá XIII, Đại biểu Quốc hội khoá XV. Ông có trình độ cao cấp lý luận chính trị, cử nhân xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước.

Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương. Ảnh XT

Trưởng thành từ Chiến sĩ, Tiểu đội trưởng, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 809, Sư đoàn 432, Quân đoàn 14, quá trình công tác, ông Trần Quang Phương đã trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau. Cụ thể:

Từ tháng 5.2006 - 4.2008: Đại tá, Chính ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, Quân khu 5; Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi

Từ 5.2008 - 6.2010: Đại tá, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Quân khu 5; Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Cục Chính trị Quân khu 5.

Từ 7.2010 - 5.2011: Đại tá, Chủ nhiệm Chính trị, Quân khu 5; Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân khu 5, Phó Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị Quân khu 5.

Từ 6.2011 - 4.2019: Thiếu tướng, Trung tướng, Chính ủy Quân khu 5; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Bí thư Đảng ủy Quân khu 5; Học viên Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh tại Học viện Quốc phòng (4 - 5.2013); Học viên Bồi dưỡng nguồn cán bộ cao cấp tại Học viện Chính trị-Hành Chính Quốc gia Hồ Chí Minh (8 - 12.2013).

Từ 5.2019 - 1.2021: Trung tướng, Thượng tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Ủy viên Quân ủy Trung ương.

Tháng 1.2021: Thượng tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Ủy viên Quân ủy Trung ương.

Tháng 6.2021: Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Tháng 7.2021: Thượng tướng Trần Quang Phương được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Đây vừa là vinh dự, vừa là trọng trách

Nguyễn Hà (Video: Quốc hội) |

Ngay sau lễ nhậm chức, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có bài phát biểu. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi lời cảm ơn các vị đại biểu Quốc hội đã tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa XV. “Đây vừa là vinh dự, vừa là trọng trách nặng nề đối với cá nhân tôi”- Chủ tịch Quốc hội cho biết.

Ông Vương Đình Huệ được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XV

Đặng Chung |

Chiều 20.7, với tổng số 475/475 đại biểu có mặt bỏ phiếu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu ông Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội khóa XIV, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia - làm Chủ tịch Quốc hội khóa XV.

Danh sách thành viên được đề cử bầu vào Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XV

VƯƠNG TRẦN |

Chiều nay (20.7), tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XV, Quốc hội đã biểu quyết thông qua danh sách để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Huấn luyện viên Hà Nội từ chối nói về Quang Hải sau trận thua Đà Nẵng

AN NGUYÊN |

Huấn luyện viên Chun Jae Ho cho biết, trận thua trước Đà Nẵng sẽ không làm Hà Nội FC thay đổi mục tiêu hướng đến ngôi vô địch tại Night Wolf V.league 2022. 

Tô Văn Vũ toả sáng giúp Bình Dương áp sát ngôi đầu V.League 2022

Thanh Vũ |

Chiến thắng bằng bàn duy nhất của Tô Văn Vũ ghi vào lưới đội Nam Định giúp Bình Dương leo lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng  Night Wolf V.League 2022, qua đó gây áp lực lên đội đầu bảng Hải Phòng. 

PODCAST: Giờ thứ 9 - Ước muốn có một tình yêu (Phần 2)

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 -  Rất rất nhiều những mối tình phải trải qua biết bao trở ngại, chông gai, vấp váp. Có người không đủ can đảm, không đủ kiên cường, không đủ niềm tin nên đã đánh mất tình yêu của mình. Để rồi sau đó, họ mãi mãi không bao giờ có được một mối tình thực sự nữa. Rồi sau đó họ lại ao ước được làm lại. Nhưng tất cả đã quá muộn. 

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 4.7

Phương Anh - Thảo Anh |

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 4.7, Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11-16 giờ.

California: Biển thể BA.4, BA.5 làm COVID-19 thêm nghiêm trọng

Bảo Trân |

Sự thống trị của hai biến thể phụ Omicron BA.4 và BA.5 đang kéo dài làn sóng lây nhiễm COVID-19 ở California (Mỹ) và làm dấy lên lo ngại cho tình hình dịch bệnh nơi đây.  

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Đây vừa là vinh dự, vừa là trọng trách

Nguyễn Hà (Video: Quốc hội) |

Ngay sau lễ nhậm chức, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có bài phát biểu. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi lời cảm ơn các vị đại biểu Quốc hội đã tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa XV. “Đây vừa là vinh dự, vừa là trọng trách nặng nề đối với cá nhân tôi”- Chủ tịch Quốc hội cho biết.

Ông Vương Đình Huệ được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XV

Đặng Chung |

Chiều 20.7, với tổng số 475/475 đại biểu có mặt bỏ phiếu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu ông Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội khóa XIV, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia - làm Chủ tịch Quốc hội khóa XV.

Danh sách thành viên được đề cử bầu vào Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XV

VƯƠNG TRẦN |

Chiều nay (20.7), tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XV, Quốc hội đã biểu quyết thông qua danh sách để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội bằng hệ thống biểu quyết điện tử.