Chấn chỉnh tình trạng chậm ban hành văn bản hướng dẫn thi hành luật

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu kết luận phiên thảo luận. Ảnh Quochoi.vn
Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu kết luận phiên thảo luận. Ảnh Quochoi.vn
Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu kết luận phiên thảo luận. Ảnh Quochoi.vn
Lên top