Chậm trễ đầu tư công ở Khánh Hòa: Cán bộ nào không làm sẽ bị đình chỉ

Dự án đường giao thông Quốc lộ 1A - Đầm Môn (huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) đang vướng mắc giải phóng mặt bằng, giải tỏa đền bù. Ảnh: Nhiệt Băng
Dự án đường giao thông Quốc lộ 1A - Đầm Môn (huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) đang vướng mắc giải phóng mặt bằng, giải tỏa đền bù. Ảnh: Nhiệt Băng
Dự án đường giao thông Quốc lộ 1A - Đầm Môn (huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) đang vướng mắc giải phóng mặt bằng, giải tỏa đền bù. Ảnh: Nhiệt Băng
Lên top