THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC:

Chăm sóc, bảo vệ trẻ em là một nhiệm vụ chiến lược, trọng tâm để phát triển đất nước

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác bảo vệ trẻ em. Ảnh: A.C
Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác bảo vệ trẻ em. Ảnh: A.C
Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác bảo vệ trẻ em. Ảnh: A.C
Lên top