Chăm lo cho người lao động để đẩy mạnh thi đua yêu nước

Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo VRG. Ảnh Nam Dương
Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo VRG. Ảnh Nam Dương
Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo VRG. Ảnh Nam Dương
Lên top