Chấm dứt hoạt động ăn uống trong các hang động trên vịnh Hạ Long