“Chạm” đến Hoàng Sa - Trường Sa trong khuôn viên trường học