“Cha đẻ” Flappy Bird mong muốn tài trợ các dự án sinh viên khởi nghiệp