Cây sao đen bên đường bất ngờ bật gốc, 3 người bị thương