Cấy que tránh thai nhưng vẫn có thai tại Đà Nẵng: Chỉ là trường hợp hy hữu