Cầu truyền hình “Dáng đứng Việt Nam“: Những câu chuyện đặc biệt chưa kể!

Hình ảnh tổng duyệt chương trình Cầu truyền hình đặc biệt "Dáng đứng Việt Nam". Ảnh VTV
Hình ảnh tổng duyệt chương trình Cầu truyền hình đặc biệt "Dáng đứng Việt Nam". Ảnh VTV
Hình ảnh tổng duyệt chương trình Cầu truyền hình đặc biệt "Dáng đứng Việt Nam". Ảnh VTV