Cầu truyền hình đặc biệt “Hồ Chí Minh – Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự tại điểm cầu TPHCM. Ảnh: VGP
Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự tại điểm cầu TPHCM. Ảnh: VGP
Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự tại điểm cầu TPHCM. Ảnh: VGP
Lên top