Cầu treo bị lũ cuốn trôi ở Lào Cai sẽ được sửa xong trước năm học mới