Cầu như “răng cời” sắp rụng ở vùng rốn lũ Quảng Trị

Cầu Xóm Sen ở thôn Mỵ Trường, xã Hải Trường, huyện Hải Lăng do người dân xây dựng hơn 40 năm trước. Cầu không có lan can, rất hep, hằng ngày đón nhiều lượt người, xe cộ qua lại. Ảnh: HT.
Cầu Xóm Sen ở thôn Mỵ Trường, xã Hải Trường, huyện Hải Lăng do người dân xây dựng hơn 40 năm trước. Cầu không có lan can, rất hep, hằng ngày đón nhiều lượt người, xe cộ qua lại. Ảnh: HT.
Cầu Xóm Sen ở thôn Mỵ Trường, xã Hải Trường, huyện Hải Lăng do người dân xây dựng hơn 40 năm trước. Cầu không có lan can, rất hep, hằng ngày đón nhiều lượt người, xe cộ qua lại. Ảnh: HT.
Lên top