Cậu bé ung thư được làm CSGT vừa qua đời tại Đà Nẵng