Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cắt tử cung, bác sĩ tắc trách cắt nhầm cả niệu quản bệnh nhân