Cắt thùng phuy, một thợ hàn bị gãy hai chân phải nhập viện