Cắt giảm văn bằng, chứng chỉ giúp tiết kiệm hàng nghìn tỉ đồng

Ông Nguyễn Tư Long, Phó vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức. Ảnh: P.Đ
Ông Nguyễn Tư Long, Phó vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức. Ảnh: P.Đ
Ông Nguyễn Tư Long, Phó vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức. Ảnh: P.Đ
Lên top