Dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi):

Cắt giảm trên 40% thủ tục hành chính

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) trước Quốc hội ngày 26.5. Ảnh: QH
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) trước Quốc hội ngày 26.5. Ảnh: QH
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) trước Quốc hội ngày 26.5. Ảnh: QH
Lên top