Cắt giảm điều kiện kinh doanh: Văn bản giảm, thủ tục vẫn nguyên!

Cán bộ Sở Kế hoạch - Đầu tư Hà Nội hướng dẫn các doanh nghiệp làm thủ tục cấp giấy phép kinh doanh. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Cán bộ Sở Kế hoạch - Đầu tư Hà Nội hướng dẫn các doanh nghiệp làm thủ tục cấp giấy phép kinh doanh. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Cán bộ Sở Kế hoạch - Đầu tư Hà Nội hướng dẫn các doanh nghiệp làm thủ tục cấp giấy phép kinh doanh. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Lên top