Cắt giảm chứng chỉ bồi dưỡng mang tính hình thức, không phù hợp

Rà soát, cắt giảm các chứng chỉ bồi dưỡng mang tính hình thức, không còn phù hợp. Ảnh minh hoạ
Rà soát, cắt giảm các chứng chỉ bồi dưỡng mang tính hình thức, không còn phù hợp. Ảnh minh hoạ
Rà soát, cắt giảm các chứng chỉ bồi dưỡng mang tính hình thức, không còn phù hợp. Ảnh minh hoạ
Lên top