Cặp vợ chồng chết trên vũng máu ở Yên Bái: Phát hiện thư tuyệt mệnh