Cập nhật vụ cháy nhà ở Thái Bình: Người vợ vẫn đang được cứu chữa