CẬP NHẬT: Sáng ngày 19.10 sẽ tiếp tục tìm kiếm máy bay rơi tại núi Dinh