Cao Bằng: Sau sửa đổi chính sách thu hút, không thu hút được trường hợp nào

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng Đồng Thị Kiều Oanh phát biểu tại buổi kiểm tra. Ảnh: T.T
Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng Đồng Thị Kiều Oanh phát biểu tại buổi kiểm tra. Ảnh: T.T
Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng Đồng Thị Kiều Oanh phát biểu tại buổi kiểm tra. Ảnh: T.T
Lên top