Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cảnh sát mặc áo phản quang phân luồng phố đi bộ Hồ Gươm