Cảnh sát giao thông tận tình giúp đỡ người dân bị thất lạc đồ đạc