Cảnh sát giao thông “khắc tinh” của cướp giật trên phố