Cảnh sát giao thông cứu người đàn ông giữa dòng nước chảy xiết