Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cảnh sát giao thông cầm xẻng dọn phế thải