Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cảnh sát cơ động vẫn xử lý vi phạm về mũ bảo hiểm