Cảnh sát cơ động Kỵ binh diễu hành, báo cáo kết quả trước đại biểu Quốc hội

Lên top