Cảnh giác với luận điệu xuyên tạc vai trò của cán bộ và công tác cán bộ để chống phá

Công tác bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra thành công, tốt đẹp. Ảnh điểm bầu cử tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: P.Nam
Công tác bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra thành công, tốt đẹp. Ảnh điểm bầu cử tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: P.Nam
Công tác bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra thành công, tốt đẹp. Ảnh điểm bầu cử tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: P.Nam
Lên top