Vụ “Lập khống danh sách nhận tiền đền bù hàng tỉ đồng” tại huyện Gia Viễn - Ninh Bình:

Cảnh cáo Chủ tịch huyện, kỷ luật hàng loạt cán bộ xã