Cảnh báo nguy hiểm, người dân Hà Nội vẫn sống chung với bốt điện