Cảnh báo bão Kompasu vào Biển Đông có thể gây thiên tai nguy hiểm liên tiếp

Tuyến đường vào vùng Lìa, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị xuất hiện nhiều điểm ngập nước, gây ách tắc giao thông và cô lập nhiều bản làng. Ảnh: Hưng Thơ.
Tuyến đường vào vùng Lìa, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị xuất hiện nhiều điểm ngập nước, gây ách tắc giao thông và cô lập nhiều bản làng. Ảnh: Hưng Thơ.
Tuyến đường vào vùng Lìa, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị xuất hiện nhiều điểm ngập nước, gây ách tắc giao thông và cô lập nhiều bản làng. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top