Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Càng hội nhập sâu, ngành LĐTBXH và Công đoàn càng phải chủ động